روزنامه رسمی &#۳۹;پی ال ای دیلی&#۳۹; چین، این حادثه که در جنوب غربی شهرستان لدونگ روی داد تلفات دیگری نداشته است.

جزییات بیشتری از این حادثه از جمله نوع هواپیما و نوع عملیات آن منتشر نشده است.

هاینان در دریای جنوبی چین واقع شده است و دارای چند تاسیسات نظامی است که با هدف اعمال مدیریت و کنترل چین بر کل آبراهه دریای جنوبی تاسیس شده اند.

در سال ۲۰۰۱ نیز بر اثر برخورد هوایی دو جت نیروی دریایی آمریکا و چین، جنگنده آمریکایی مجبور به فرود اضطراری در هاینان شد.