آرای صادر شده از سوی کمیته وضعیت بازیکنان درباره تعدادی از پرونده‌های مطروحه، به شرح زیر اعلام شد:

 

* شکایت امید جهانبخش از باشگاه گسترش فولاد (ماشین‌سازی تبریز)

باشگاه گسترش فولاد محکوم به پرداخت مبلغ دو میلیارد و ۷۲۹ میلیون و ۸۲۹ هزار و ۹۰۴ ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان شد. (غیرقطعی) همچنین کمیته تعیین وضعیت درباره خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان، مواجه با تکلیفی نیست.

 

* شکایت مصطفی عباسی از باشگاه پدیده مشهد

باشگاه پدیده به پرداخت مبلغ ۹۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بابت اصل خواسته در حق مصطفی عباسی محکوم شد. (غیرقطعی) همچنین کمیته وضعیت درباره خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان، مواجه با تکلیفی نیست.

 

* شکایت میثم حسینی از باشگاه پرسپولیس

با توجه به اعلام رضایت خواهان نسبت به دعوای  مطالبه وجه به میزان پنج میلیارد و ۱۲۰ میلیون ریال، قرار رد دعوی مذکور صادر و اعلام می‌شود. (غیرقطعی(

 

* شکایت هوشنگ لوینیان از باشگاه استقلال خوزستان

پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال بابت قرارداد و ۳۲ میلیون بابت هزینه رسیدگی در حق هوشنگ لوینیان. (غیرقطعی(

 

* شکایت باشگاه فولاد خوزستان از باشگاه‌های سایپا و استقلال خوزستان (حق آموزش مهدی شریفی(

پرونده شکایت باشگاه فولاد خوزستان از باشگاه‌های سایپا و استقلال خوزستان (حق آموزش مهدی شریفی) کمیته وضعیت دعوای خواهان را در خصوص مطالبه حق آموزش ۵۰۰ میلیون ریال مردود اعلام می‌کند.

 

* شکایت محمد نیک‌سیرت از باشگاه نساجی

پرداخت مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال بابت قرارداد و ۱۶ میلیون ریال بابت هزینه رسیدگی رد حق محمد نیک‌سیرت. (غیرقطعی(

 

باشگاه استقلال تهران محکوم به پرداخت مبلغ ۱۶۲ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق اردشیر (امیر) قلعه‌نویی شد که در مهلت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ این حکم در صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر، مجازات یا مجازات‌های مقرر در ماده ۸۹ مقررات انضباطی نسبت به محکوم علیه (باشگاه استقلال) اعمال خواهد شد