در این دیدار محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با دیرینه، مهم، دوستانه و همه‌‌جانبه خواندن روابط ایران و چین بر توسعه و تعمیق این روابط تاکید کرد.

وی با اشاره به تنوع و فراوانی ظرفیت‌‌‌ها و امکانات دو کشور اراده جمهوری اسلامی ایران را بر گسترش روابط دو ملت مورد تاکید قرار داد.

چن شیائو دونگ، معاون وزیر امور خارجه چین نیز با ارائه پیام‌‌‌های کتبی جداگانه رئیس‌‌‌جمهور چین خطاب به مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری اسلامی ایران، سفر رییس مجلس شورای اسلامی به چین را مهم و موفقیت‌‌‌آمیز خواند و بر اهمیت و گسترش روابط راهبردی ایران و چین تاکید کرد.

وی افزود: رئیس‌‌‌جمهور چین بر حفظ و تقویت روابط با ایران تاکید دارند و دستورات لازم را به همه بخش‌‌های دولتی در چین صادر کرده‌‌اند.