سعد عبدالوهاب جواد قندیل سفیر جدید عراق در ایران بعدازظهر امروز با محمدجواد ظریف دیدار و رونوشت استوار نامه خود را تسلیم وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران کرد.