به گزارش دنیای اقتصاد، دلار، یورو و پوند اولین روز هفته را با افزایش قیمت ها آغاز کردند.

در همین رابطه: 

قیمت دلار امروز ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |یورو ارزان شد

قیمت دلار و یورو امروز 1397/12/11

دلار در بازار امروز

امروز دلار برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرده است، بطوری که دلار که 2 روز پیشت ا 13,200 (سیزده هزار و دویست ) تومان رسیده بود،  امروز - شنبه 11 اسفند 1397 مصادف با 02 مارچ 2019 - با رشد 1.85 درصد به 13,450 (سیزده هزار و چهارصد و پنجاه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
13450 250 1.85 درصد امروز
13200 50 0.37 درصد 2 روز پیش
13250 50 0.37 درصد 3 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

آخرین نرخ یورو

 

قیمت یورو در بازار امروز به ۱۵,۶۰۰ (پانزده هزار و ششصد ) تومان رسید، که نسبت به ۲ روز پیش۱.۹۲ درصد افزایش داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
15600 300 1.92 درصد امروز
15300 50 0.32 درصد 2 روز پیش
15350 200 1.3 درصد 3 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

آخرین نرخ پوند

 

در بازار امروز پوند نسبت به ۲ روز پیش با ۲۰۳ تومان افزایش ۱۷,۷۷۰ (هفده هزار و هفتصد و هفتاد ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
17770 203 1.14 درصد امروز
17567 91 0.51 درصد 2 روز پیش
17658 139 0.78 درصد 3 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

آخرین نرخ درهم امارات

 

قیمت درهم امارات امروز با افزایش ۱.۸۵ درصدی از ۳,۵۹۴ (سه هزار و پانصد و نود و چهار ) تومان به ۳,۶۶۲ (سه هزار و ششصد و شصت و دو ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
3662 68 1.85 درصد امروز
3594 14 0.38 درصد 2 روز پیش
3608 14 0.38 درصد 3 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

آخرین نرخ لیر ترکیه

 

امروز لیر ترکیه برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرده است، بطوری که لیر ترکیه که ۲ روز پیش تا ۲,۴۸۴ (دو هزار و چهارصد و هشتاد و چهار ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ مصادف با ۰۲ مارچ ۲۰۱۹ - با رشد ۰.۷۹ درصد به ۲,۵۰۴ (دو هزار و پانصد و چهار ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر لیر ترکیه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
2504 20 0.79 درصد امروز
2484 10 0.4 درصد 2 روز پیش
2494 12 0.48 درصد 3 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

دلار کانادا امروز

 

همچنین قیمت دلار کانادا با ۰.۸۵ درصد افزایش نسبت به ۲ روز پیش۱۰,۱۲۷ (ده هزار و یکصد و بیست و هفت) تومان معامله شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار کانادا
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
10127 87 0.85 درصد امروز
10040 33 0.32 درصد 2 روز پیش
10073 0 0 درصد 3 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

دلار استرالیا در بازار امروز

 

قیمت دلار استرالیا در بازار امروز به ۹,۵۲۹ (نه هزار و پانصد و بیست و نه ) تومان رسید، که نسبت به ۲ روز پیش۱.۱۸ درصد افزایش داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار استرالیا
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
9529 113 1.18 درصد امروز
9416 39 0.41 درصد 2 روز پیش
9455 60 0.63 درصد 3 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

رینگیت مالزی امروز

 

قیمت رینگیت مالزی امروز با افزایش ۱.۶۳ درصدی از ۳,۲۴۹ (سه هزار و دویست و چهل و نه ) تومان به ۳,۳۰۳ (سه هزار و سیصد و سه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر رینگیت مالزی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
3303 54 1.63 درصد امروز
3249 12 0.36 درصد 2 روز پیش
3261 7 0.21 درصد 3 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

آخرین نرخ بات تایلند

 

هر بات تایلند در بازار داخلی هم ۴۲۲ (چهارصد و بیست و دو ) تومان قیمت خورد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر بات تایلند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
422 2 0.47 درصد امروز
420 1 0.23 درصد 2 روز پیش
421 3 0.71 درصد 3 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

لاری گرجستان در بازار امروز

 

قیمت لاری گرجستان امروز با افزایش ۲.۷۶ درصدی از ۴,۸۸۵ (چهار هزار و هشتصد و هشتاد و پنج ) تومان به ۵,۰۲۴ (پنج هزار و بیست و چهار ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر لاری گرجستان
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
5024 139 2.76 درصد امروز
4885 19 0.38 درصد 2 روز پیش
4904 15 0.3 درصد 3 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند