وی روز چهارشنبه دردرس خارج اصول خود در مسجد اعظم قم، افزود: شاهد هستیم که بانکها برای پرداخت وام، سود معین می کنند که وام گیرنده به دلیل مشکلات اقتصاد توان بازپرداخت اقساط آن را ندارد و باید چند برابر را به بانک بدهد.

وی با بیان اینکه باید به حرف عالمان علوم مختلف که دلسوز کشورهستند گوش فرا داد، گفت: اگر عالمی فرمانی می دهد باید حرف او را گوش داده و کسانی که مستمع و مخاطب این حرف هستند باید به آن عمل کنند.

وی با اشاره به حدیثی از امیرالمومنین(ع) گفت: در زندگی دو دسته به تمام معنا زنده هستند، دانشمندانی که قول او را عمل کنند و مردمی که پذیرا و عمل کننده به این قول هستند و بر این اساس باید برای اصلاح جامعه به سمت سعادت و پیشرفت حرف دانشمندان علوم مختلف را شنید و به آن عمل کرد.

آیت الله سبحانی ادامه داد: اگر عالم اقتصاد برای حل مشکلات مردم راهکار دارد باید به آن گوش داد و عمل کرد و این موضوع در مورد علوم مختلف نیز صادق است.