عباسعلی کدخدایی در توییتی نوشت: همانطور که اصلاح یک قانون اساسی بنا بر اقتضائات زمان از الزامات است، اصلاح بی مورد نیز می تواند آسیب زا باشد.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: صرف گذشت زمان دلیلی تام برای تغییر قانون اساسی نیست. مانایی یک قانون اساسی مبتنی بر فرهنگ، باورها و ارزش های بنیادین از مهم ترین تفاوت های آن با قانون عادی است.