نعمت الله نصیری  بیش از ۱۳ سال (و تا آخرین ماه‌های حکومت پهلوی) ریاست سازمان ساواک را بر عهده داشت و در کودتای ۲۸ مرداد، مسئول محاصره خانه دکتر مصدق و ابلاغ فرمان شاه مبنی بر عزل مصدق از نخست‌وزیری بود.

در بحبوحه انقلاب اسلامی، شاه برای فرونشاندن خشم مردم ابتدا نصیری را از ریاست ساواک برکنار کرد و بعد به عنوان سفیر به پاکستان فرستاد. سپس در شهریور ۱۳۵۷ توسط دولت ازهاری با اعزام یک هواپیمای اختصاصی به ایران بازگردانده و به اتهام فساد مالی بازداشت شد.

نصیری در روز ۲۲ بهمن توسط نیروهای انقلابی دستگیر و در دادگاه انقلاب به ریاست آیت الله خلخالی به اعدام محکوم شد تا در نهایت در روز ۲۶ بهمن ۱۳۵۷ در پشت بام مدرسه رفاه تهران تیرباران شود.