بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ سوالی در خصوص انتشار برخی خبرها از عدم دعوت از ایران در نشست FATF در پاریس گفت: جمهوری اسلامی ایران عضو شورای اف ای تی اف و نیز عضو رسمی گروه های منطقه ای وابسته به آن نیست و به همین دلیل هیچگاه برای شرکت در جلسات رسمی دوره ای این نهاد دعوت نشده است.

قاسمی در خصوص حضور هیات های ایرانی در نشست های قبلی این نهاد گفت: شرکت هیات های کارشناسی کشورمان در جلسات و نشست های کارشناسی غیررسمی گروه مرور این نهاد که معمولا یک ماه زودتر برگزار می شود، برای بررسی فنی گزارش پیشرفت برنامه اقدام کشورمان و به مقتضای دستور کار مشخص بوده است. چنین جلسه ای در ماه گذشته به دلیل نبود دستورکار فنی برگزار نشده است.