امیر دریادار حبیب‌اللّه سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران مهمان قسمت چهارم برنامه «نمودار» بود، امیر سیاری در ابتدا به پیشرفت های نیروی دریایی ارتش و به خصوص ناوشکن ها پرداخت و درادامه به دستورات مقام معظم رهبری در این راستا اشاره کرد.

سیاری در پاسخ به سئوالی در رابطه با پیشرفت‌های صنایع دریایی، گفت: ما در ابتدای جنگ تجهیزات خوبی داشتیم که البته ساخت خارج بود و در بحث تعمیرات اساسی ما هیچ دخالتی در آنها نداشتیم، فقط کاربری تجهیزات را انجام می‌دادیم و زمانی که ما دشمن را از سرزمین خارج کردیم آنها تصور می‌کردند ما توانایی ساخت و تولید این ناوها و ناوشکن هارا نداریم، اما در واقع حقیقت قضیه آن است که همتی پای کار آمد، یک دستور امام (ره) و دیگری همت جوانان آن مقطع زمانی که به هرطریقی توانایی تهیه تجهیزات را بدست بیاوریم و بعد بتوانیم بکار ببریم.

وی گفت: نکته دیگر آن است که ما از همان ۲۲ بهمن ۵۷ و حتی قبل‌تر وارد تحریم شدیم و هیچ تجهیزاتی به ما داده نشد، قطعات اندک ما که در انبار بود تمام شد و سال های اول و دوم دفاع مقدس را که پشت سر گذاشتیم هیچ قطعه ای موجود نبود. همین عامل کار جهادی و همت جوانان شد و در ابتدا به تعمیرات و آشنایی با دستگاها پرداختیم  و بعد آن به ساخت قطعات و تولید آنها رسیدیم.

سیاری در ادامه به دستاوردها پرداخت و افزود: ما همیشه می‌گوییم یک خط‌کش مقایسه باید داشته باشیم تا با آن اندازه بگیریم تا بتوانیم نمودار آن را رسم کنیم که کجا بوده ایم و امروز کجای کار هستیم؛ در واقع ما همان هستیم که بعد انقلاب فکر می‌کردند نمی‌توانیم تعمیر و تولید کنیم ولی ما آمدیم وارد شدیم و هشت سال جنگ را پشت سر گذاشتیم و از تجهیزات به بهترین نحو استفاده کردیم و امروز باید این تجهیزات را حفظ کنیم و ارتقا دهیم  و از تجربیات استفاده می‌کنیم تا جایگاه خودمان را حفظ کنیم و در نهایت باید گفت امروز به جایی رسیده ایم که می توانیم در عرصه دریا، ناو و موشک‌انداز را با همه فناوری‌ها بسازیم.

وی در ادامه به دستور مقام معظم رهبری پرداخت و گفت: سال ۸۷ که مقام معظم رهبری فرمان دادند در آب های آزاد حضور پیدا کنید ما در آب های آزاد حضور پیدا کردیم و تحلیل گران خارجی حضور ما در مدیترانه را غیرقابل باور می‌دانستند.

سیاری در پاسخ به سئوالی در رابطه با زیردریایی های ایران و مزیت‌های آن گفت: ما قبل از انقلاب زیردریایی نداشتیم و قرارداد برای خرید از خارج از کشور داشته‌ایم تا در سال‌های ۷۰ ، ۷۱ سه زیردریایی خریداری شد و بر مبنای این خرید آنها هیچ کمکی به ما در زمینه تعمیرات نکردند و بعد این طبق دستور مقام معظم رهبری ما خودمان به تعمیرات اساسی پرداختیم و امروز به مرحله تولید و ساخت این زیردریایی‌ها رسیده ایم.