تصاویر این گزارش، از ابتدای شهر فلاورجان در ۲۰ کیلومتری شهر اصفهان گرفته شده است و آب زاینده‌رود تا ساعتی دیگر در این شهر از میان پل های تاریخی جاری می‌شود.