این روزها هنرمندان متقاضی حضور و اجرا در برج آزادی با مشکل پارکینگ مواجه شده‌اند. به نظر می‌رسد شهرداری منطقه ۹، پارکینگ برج آزادی در ضلع شمالی میدان را مسدود کرده است و این امر موجب کنسل شدن برخی برنامه‌های برج آزادی شده است.

میدان آزادی در سال‌های گذشته همواره مورد مناقشه شهرداری تهران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد رودکی بوده است. این برج طبق مصوبه مجلس بخشی از ساختار بنیاد رودکی است؛ اما در سال‌های گذشته، شهرداری به عنوان متولی فضای بیرونی برج آزادی خواهان مدیریت این فضای فرهنگی بوده است. مالکیت برج آزادی از زمان گشایش در انقیاد نهادهای فرهنگی بوده است.

هر چند پارکینگ مذکور در ایام ۲۲ بهمن در روزهای نزدیک به این ایام برای سخنرانی ریاست‌جمهوری آماده‌سازی می‌شود؛ اما به نظر نمی‌رسد مسدود کردن پارکینگ برای آماده‌سازی سخنرانی ۲۲ بهمن باشد.

طبق مشاهدات دسترسی ورود به میدان نیز به سبب نصب چند گلدان برای مخاطبان برج سخت شده است و حتی ورود ویلچر و کالسکه کودکان به برج ناممکن شده است.

به گفته شهرداری پارکینگ برج آزادی ایجاد اغتشاش بصری می‌کند و در ایجاد ترافیک میدان نقش دارد.

مسدود شدن مسیر پارکینگ شرایط انتقال دکور و وسایل مورد نیاز برج با خودرو را نیز سخت کرده است. با توجه به جغرافیای میدان آزادی، امکان پارک خودرو در حوالی برج وجود ندارد و برخی معتقدند فضای اطراف میدان امنیت کافی برای پارک خودرو و عبور و مرور در آن منطقه را ندارد. برج آزادی محل تلاقی چهار مسیر مهم تهران است.