جلیل جباری مدیرکل میراث‌فرهنگی استان با اعلام این خبر گفت: «ظرف یک ماه گذشته دو نفر از ساکنان شمال استان با توهم گنج یابی جان خود را از دست دادند.»

او افزود: «برابر ضوابط قانونی هرگونه بررسی، حفاری باستان شناسی و مطالعه در حوزه آثار تاریخی به صورت میدانی برعهده این سازمان بوده و هرگونه حفاری به قصد بدست آوردن آثار و اشیای تاریخی بدون مجوزهای قانونی جرم محسوب می شود که برابر ضوابط قانونی با متخلفان برخورد خواهد شد.»

جباری با اشاره به توهم برخی افراد در جامعه برای پیدا کردن گنج اظهار کرد: «برخی از افراد ناداسته و صرفاً با توهم کشف آثار تاریخی باعث نابودی محوطه های تاریخی و یا حتی طبیعی می شوند که در آخرین مورد از این دست دو نفر جان خود را از دست داده اند.»