میرحمایت میرزاده عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در  تشریح نشست امروز این کمیسیون گفت: ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ در حوزه آموزش و تحقیقات در دستور کار کمیسیون قرار داشت و اعضای کمیسیون به تمامی تبصره‌های لایحه بودجه که به موضوع خصوصی‌سازی آموزش و پرورش از جمله تبصره مربوط به خرید خدمات آموزشی بود، رأی حذف دادند.

این عضو کمیسیون آموزش در مجلس افزود: بند ۳ و ۴ تبصره ۱۹، بند «د» تبصره ۲۰ ، و ۴ جزء بند «ب» و همچنین بند «ج» و بند «ز» تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۸ که مربوط به موضوع خصوصی‌سازی بود، همگی حذف شد و به این ترتیب کلیه بندهای مربوط به خصوصی سازی یا واگذاری آموزش و پرورش بدون استثناء همگی حذف شدند و همچنین در برخی موارد تجمیع و کوچک شدن واحدهای آموزش و پرورش و پژوهشی همگی حذف شد.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: اعضای کمیسیون معتقد بودند که موارد حذف شده، هیچکدام ماهیت بودجه‌ای نداشتند و دولت این موارد را در برنامه ششم و قوانین سایر قوانین دیده است.