روسیا الیوم گزارش داد، یولی ادلشتاین، رئیس پارلمان رژیم صهیونیستی در سخنانی اظهار کرد: اصطلاح "راه حل دو کشوری" منسوخ شده است و دیگر مناسبتی با واقعیت سیاسی فعلی ندارد!

وی افزود: ما باید همزمان با تلاش برای همزیستی و همکاری، با "تروریست‌ها" در شمال و جنوب مقابله کنیم.

رئیس کنست اسرائیل در ادامه مدعی شد: " تمامی صحبت‌ها درباره راه حل دو کشوری و اینکه تنها راه حل همان راه حل دو کشوری است، نامعتبر" است.

ادلشتاین در ادامه تاکید کرد که وی همچنان معتقد است یهودیان و اعراب می‌توانند همزیستی واقعی را در اسرائیل داشته باشند.