ریزش کوه در دهستان دیره بر اثر زلزله باعث اختلال در تردد عمومی شد.

5118570