کسی که گفت درصورت حمله به ایران،هزاران سرباز امریکایی را اسیر می‌کنیم و برای هر کدام،چندمیلیارد دلار از امریکا می‌گیریم،اخیرا ادعا کرد برای فریب دشمن چند هزار شهید و مجروح در عملیات کربلای۴دادیم.

رزمندگان بی‌ادعا و ازجان‌گذشته با چنین فرماندهی، ایران را حفظ و صدام را ناکام کردند.

563391_639