بر اساس تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۹۸ و به منظور حمایت از ازدواج جوانان، دولت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را موظف کرد تا همه بانکها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع تمام منابع در اختیار پس انداز، جاری و سپرده قرض الحسنه بانکها در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.

 

تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هریک از زوجها در سال ١٣٩٨ یکصد و پنجاه میلیون(١٥٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال با دوره بازپرداخت پنج ساله است.به این ترتیب تسهیلات ازدواج برای عروس و داماد، سی میلیون تومان خواهد بود . این رقم نسبت به سال جاری تغییری نکرده است. 

دولت در تدوین لایحه بودجه ۹۸، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف کرد تا گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارایه کند.