پیام درفشان در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص آخرین وضعیت پرونده محمد نجفی، اظهار کرد: چند روز پیش، سه اتهام جدید در شعبه بازپرسی شازند در رابطه با موکلم مطرح شد که بازپرس با هر سه این اتهامات مخالفت کردند، اما دادستان اصرار کرده و اتهام "تشویش اذهان عمومی"  به او تفهیم شده است.

وی افزود: این اتهامات جدای از اتهامات قبلی محمد نجفی بوده و دلیل آن نامه‌ای که موکلم به رهبری نوشته اعلام شده است.

وکیل مدافع محمد نجفی گفت: برخلاف قواعد صلاحیت محاکم کیفری طبق قانون آیین دادرسی کیفری، وقتی علیه فردی جرایم مختلف کیفری مطرح بوده و در حال رسیدگی است و این مسأله و بسته نشده، همه موارد باید در یک شعبه متمرکز شده و در یک جا به آنها رسیدگی شود.

درفشان خاطرنشان کرد: آقای نجفی مدتی است که در داخل زندان هستند و به موجب حکم دادگاه تجدید نظر استان از زندان به دادگاه انقلاب برده شد و مجدد به زندان برگردانده شدند، بنابراین می‌توانستند یک یا دو ماه قبل پرونده جدید باز کنند تا همه اتهامات او در یک جا متمرکز شده و در یک مرجع به آنها رسیدگی شود که در این صورت یا مشمول قوانین جزایی تعدد جرم شده و یا این مسائل به حالت تعدد جرم در می‌آید و اینگونه نبود که تکرار جرم محسوب شود چون هنوز حکم صادر نشده که بعد از آن بخواهد جرم دیگری مرتکب شود.

وکیل مدافع محمد نجفی در خصوص اعتراض به حکم قبلی صادر شده برای موکلش مبنی بر ۱۰ سال حبس گفت: هنوز مهلت باقی است و به آن اعتراض خواهیم کرد.

پیام درفشان ۱۹ آذرماه در خصوص پرونده محمد نجفی و چند متهم دیگر که در ارتباط با حوادث دی ماه ۹۶ تشکیل شده بود، گفت: شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اراک موکلم را از عنوان اتهامی عضویت در دسته‌جات تبرئه، اما در ارتباط با عنوان اتهامی فعالیت تبلیغی به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به یک سال حبس، بابت توهین به رهبری به دو سال حبس و به اتهام همکاری با دول متخاصم از طریق انتقال اخبار و اطلاعات به وسیله مصاحبه، به ۱۰ سال حبس محکوم کرده است.

وکیل مدافع نجفی افزود: حکم صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اراک غیرقطعی بوده و مطابق مهلت مقرر در قانون، به این حکم اعتراض کرده و درخواست تجدید نظر ارائه خواهیم کرد.

درفشان توضیح داد: محمد نجفی که در این پرونده محکوم شده، وکیل مدافع سه متهم این پرونده بوده است.