برخی کانال‌ها در فضای مجازی از تعطیلی فردای مدارس خبر دادند و  تعدادی از دانش‌آموزان هم در خصوص دایر یا تعطیلی مدارس سؤال کردند.

مدارس فردا دایر است و تنها امتحانات مدارس به غیر از امتحانات نهایی فردا برگزار نمی‌شود.

وزیر آموزش‌ و پرورش هم دیروز توئیت کرد:

13970928001403_Test_NewPhotoFree