سعید نورمحمدی عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان درباره جزئیات نشست امروز این شورا اظهار داشت: این جلسه به ریاست محمدرضا عارف برگزار شد و جزئیات آیین‌نامه داخلی به تصویب رسید.

وی افزود: طبق این آیین‌نامه شخصیت‌های برجسته احزاب به عضویت شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در خواهند آمد.

نورمحمدی در پاسخ به این سؤال که آیا اعضای حقیقی شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان حذف می‌شوند، تأکید کرد: در آیین‌نامه جدید شورای عالی سیاست‌گذاران چیزی به اسم اعضای حقیقی نداریم.