شهید غلام حق‌شناس، متولد ۱۳۴۴ در شهرستان شاهین‌شهر اصفهان بود. او در سال ۱۳۶۱ و در عملیات رمضان به شهادت رسید اما پیکر مطهرش در منطقه ماند و در شمار شهدای مفقودالجسد قرار گرفت. پیکر این شهید بعد از گذشت ۳۶ سال در جریان عملیات تفحص اخیر در محور نهر کتیبان پیدا و شناسایی شد. شهید حق شناس با دستکاری شناسنامه‌اش سال تولد را از ۴۴ به ۴۲ تغییر داده بود تا بتواند راهی جبهه شود و در عملیات شرکت کند. او در سن ۱۷ سالگی به شهادت رسید.