رویترز گزارش داد، رئیس سازمان اطلاعات خارجی انگلیس (ام آی سیکس) مدعی شد چندین طرح داعش را برای دست زدن به حمله در داخل انگلیس خنثی کرده است.

رئیس ام آی سیکس ضمن دعوت از روسیه به رفتار احتیاط آمیز گفت، مسکو نباید انگلیس یا متحدان آن را دست کم بگیرد.