در حکم رضا رحمانی، خطاب به سعید زرندی، آمده است:

"با توجه به سوابق و توانمندی و شایستگی های ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به سمت "معاون طرح و برنامه" منصوب می شوید.

انتظار دارد با برنامه ریزی دقیق برای بهره برداری کامل از ظرفیت های صنعتی، معدنی و تجاری کشور، تلاش برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام، افزایش سهم افزوده صنعت معدن و تجارت در تولید ناخالص داخلی، افزایش سهم صادرات کشور، همسوسازی فرآیند و فعالیت‌های تولیدی و تجاری کشور با جلب مشارکت تشکل‌های تخصصی در سیاست‌گذاری‌های وزارت اقدام نمایید.

امیدواریم با توکل به خداوند متعال در راستای حفظ اصول و ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و با بهرهمندی از ظرفیتهای قانونی اعتدال و رعایت منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، توفیق روز افزون یابید."

شایان ذکر است سعید زرندی، پیش از این به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل فرودگاه بین المللی و منطقه ویژه اقتصادی پیام در استان البرز، مشغول به فعالیت بود.