یادداشت رسانه ای وزارت کشور می افزاید: وزیر کشور در مراسم اعطای حکم شهردار جدید تهران، تحرک ناکافی اعضای کمیسیون کلانشهرها در ارائه لوایح را به طور کلی مورد نقد قرار داده و مطلقا دوره خاصی را مد نظر نداشته است. در حالیکه یک کانال خبری در فضای مجازی بر اساس سوگیری های خود، با انتخاب تیتر خلاف واقع و درج برخی مواضع خود همراه با جملات نقل شده از وزیر کشور، عملاً اظهارات وزیر کشور را تحریف کرده و به مقطع خاصی منتسب کرده است که این ناراستی و خبر پراکنی اختلاف افکنانه از سوی مراجع ذیصلاح قانونی مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.