عکس/ دیدار فرماندهان و مسئولان نیروی دریایی ارتش با رهبر انقلاب

عکس/ دیدار فرماندهان و مسئولان نیروی دریایی ارتش با رهبر انقلاب

عکس/ دیدار فرماندهان و مسئولان نیروی دریایی ارتش با رهبر انقلاب

عکس/ دیدار فرماندهان و مسئولان نیروی دریایی ارتش با رهبر انقلاب