با پایان انتخابات و شمارش آرای واصله، آقایان جهانگیری، طاهر محمدی و ممبینی به نمایندگی از صنوف توزیعی – خدماتی کشور و آقایان بنانژاد، شکریه و صفایی به نمایندگی از صنوف تولیدی – خدمات فنّی کشور در هیأت رییسه اتاق اصناف عضو شدند.

سیّد جواد احمدی،رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور در این خصوص گفت: انتخابات هفتمین دوره هیأت رییسه اتاق اصناف ایران درکمال آرامش برگزار شد. خوشبختانه رفتار نمایندگان اصناف نشان می دهد جامعه صنفی ما به بلوغ رسیده و با آگاهی کامل نسبت به حضور در این عرصه اقدام کرده است .

وی ادامه داد: به اذعان دوستان حاضر در جلسه، انتخابات به شکلی شفّاف و بدون مشکل برگزارشده است .او افزود: امیدوارم رقابت ها در این عرصه با اعلام نتایج، جای خود را به رفاقت و همدلی دهد تا امکان خدمت رسانی حدّاکثری به مردم فراهم شود.

وی آرامش اصناف و بازار را مترادف با آرامش جامعه ارزیابی کرد و ادامه داد: انتظار می رود در این شرایط منتخبان بتوانند با استفاده از تمامی ظرفیت ها، منافع رأی دهندگان و مردم را حفظ نمایند. گفتنی است انتخابات امروز با حضور هجده کاندیدای نهایی و ۱۴۱ رای دهنده ( نمایندگان منتخب اتاق های اصناف سراسر کشور) برگزار شد.

بر اساس قانون نظام صنفی داوطلبان یک هفته فرصت اعتراض به نتایح آراء را دارند .

درمادّه سیزده آیین نامه اجرایی نحوه بررسی صلاحیّت و برگزاری انتخابات هیأت رییسه اتاق اصناف ایران (موضوع تبصره ۲ مادّه ۴۳ قانون نظام صنفی )، چنان چه هر یک از داوطلبان نسبت به نحوه برگزاری انتخابات معترض باشند، می توانند ظرف یک هغته از تاریخ برگزاری انتخابات، شکایت خود را کتباً همراه با دلایل و مدارک موبوط به دبیرخانه هیأت عالی نظارت مستقر در ساختمان شهید زمرّدی واقع در بلوار کشاورز تهران، جنب هتل اسپیناس طبقه سوّم تسلیم نمایند .