رویترز گزارش داد، این منبع گفت: عصر یکشنبه فردی برای بازجویی در پرونده‌ای که دفتر دادستانی پاریس در ماه مارس باز کرد، بازداشت شد.

فرد مذکور به گردآوری و انتقال اطلاعات به یک قدرت خارجی که احتمالا بر خلاف منافع ملی است، متهم است. این منبع مطلع تاکید کرد، آژانس امنیت و اطلاعات داخلی فرانسه (DGSI) به این پرونده رسیدگی می‌کند.

رسانه‌های فرانسوی متعددی دوشبه گزارش دادند که فرد مذکور در سنای فرانسه مشغول به کار بوده است. منابع نزدیک به جرار لارشیه، رئیس سنای فرانسه تایید کرد که مقام‌های امنیتی دوشنبه دفتری را در این محل مورد جستجو قرار داده‌اند.