فرماندار اهواز اعلام کرد کلیه مدارس نوبت صبح اهواز دوشنبه ۵ آذر تعطیل است.