شبکه العربیه به نقل از منابع محلی فرانسوی، از بازداشت فردی در فرانسه که مواد منفجره به همراه داشت، خبر داد.

بر اساس این گزارش؛ این مرد فرانسوی در شهر آنژو فرانسه بازداشت شده است و در چمدانش مواد منفجره به همراه داشت.

جزییات بیشتری در این باره منتشر نشده است.