یک مدرسه در نزدیکی تل‌آویو پایتخت رژیم صهیونیستی وجود دارد که در آن به نوجوانان اسرائیلی خواندن، نگارش، و گویش به زبان فارسی آموزش داده می‌شود.

حدود ۲۰ تن از دانش‌آموختگان این مدرسه برای ایفای نقش‌های مهم اطلاعاتی در ارتش اسرائیل، واجد شرایط شناخته شده‌اند.

حنا جهان‌فروز یک خواننده و آموزگار اسرائیلی متولد ایران، در دبیرستان بن‌گوریون در پتاح تیکوا، خارج از تل‌آویو در اسرائیل، زبان فارسی و فرهنگ ایرانی را به دانش‌آموزان آموزش می‌دهد.

دانش‌آموزان در دبیرستان بن‌گوریون در پتاح تیکوا، خارج از تل‌آویو در اسرائیل، هفته‌ای پنج ساعت خواندن، نوشتن، و حرف زدن به زبان فارسی را یاد می‌گیرند.

این دانش‌آموزان دبیرستانی که در کلاس درس زبان فارسی دبیرستان بن‌گوریون در اسرائیل شرکت کرده‌اند، می‌گویند که این کار می‌تواند بخت آنها را برای انجام کارهای ارزشمند اطلاعاتی به عنوان بخشی از دوران سربازی اجباری‌شان پس از فارغ‌التحصیلی، افزایش دهد.

دانش‌آموزان دبیرستان بن‌گوریون در اسرائیل هر دو هفته در حدود پانزده واژه را حفظ می‌کنند تا به این ترتیب در پایان این دوره دو ساله بتوانند مکالمات ابتدایی را به زبان فارسی انجام دهند.

عکس/  مرکز آموزش جاسوسان فارسی‌زبان‌ در اسرائیل

عکس/  مرکز آموزش جاسوسان فارسی‌زبان‌ در اسرائیل

عکس/  مرکز آموزش جاسوسان فارسی‌زبان‌ در اسرائیل

عکس/  مرکز آموزش جاسوسان فارسی‌زبان‌ در اسرائیل

 عکس/ آموزش زبان فارسی به دانش آموزان اسرائیلی برای انجام کارهای اطلاعاتی

عکس/  مرکز آموزش جاسوسان فارسی‌زبان‌ در اسرائیل

عکس/  مرکز آموزش جاسوسان فارسی‌زبان‌ در اسرائیل