آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد در کنفرانس صلح پاریس گفت: جهان نیاز دارد چند قطبی باشد، در غیر این صورت خطرات باقی خواهد بود.

او افزود: کشور‌ها باید در میثاق‌های ملی خود با مردمشان، تجدید نظر کنند و به توسعه و مبارزه با فقر اهمیت دهند.

گوترش توافقنامه آب و هوایی را بسیار مهم خواند و تصریح کرد، نباید از نتایج این توافقنامه و توصیه‌هایی که در آن شده است غافل بمانیم.

گوترش اضافه کرد آنچه امسال درباره خلع سلاح هسته ای  رخ داد بسیار مهم است.

دبیر کل سازمان ملل در مورد وجود شباهت‌هایی میان دوره حاضر با سال‌های دهه ۱۹۳۰ هشدار داد.