غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز در نشست خبری خود گفت: مطلب دیگر در خصوص جرم سنگینی است که می‌تواند درحد افساد فی الارض تلقی شود و آن هم مربوط به کسانی است که مشروب می‌سازند.

وی افزود: ساخت مشروب و پخش آن جرم است. مشروب سمی می‌سازند و مردم مسموم می‌شوند در این راستا ١٨ نفر بازداشت شدند و ٣٨ نفر برای شرب این مواد فوت کردند. ٤٢٧ نفر مسموم شدند برخی هم کلیه خود از دست دادند یا کور شدند.