میانگین موزون سنا (اسکناس)

نوع ارز

کد ارز

روز کاری قبل

هفتگی

ماهانه

خرید

فروش

خرید

فروش

خرید

فروش

یورو

EUR

۱۶۵,۴۲۷

۱۶۵,۷۶۱

۱۶۰,۷۶۰

۱۶۵,۲۶۶

۱۵۷,۰۷۷

۱۶۱,۳۶۲

درهم امارات متحده عربی

AED

۳۸,۴۹۸

۳۹,۶۴۷

۳۶,۲۵۶

۳۹,۳۰۲

۳۶,۳۶۵

۳۷,۷۴۹

یوان چین

CNY

۲۰,۶۱۷

۲۱,۹۳۲

۲۰,۶۶۱

۲۱,۷۰۹

۱۹,۶۶۱

۲۰,۹۵۹

پوند انگلیس

GBP

۱۸۵,۳۲۱

۱۸۸,۴۹۳

۱۸۱,۶۴۲

۱۸۶,۰۹۶

۱۷۶,۹۴۳

۱۸۰,۹۱۱

فرانک سویس

CHF

۱۳۹,۸۱۰

۱۴۷,۰۰۰

۱۴۱,۶۰۴

۱۴۵,۴۰۰

۱۳۶,۳۲۳

۱۴۰,۲۶۹

کرون سوئد

SEK

۱۵,۰۸۳

۱۵,۴۵۰

۱۴,۸۰۷

۱۵,۷۰۸

۱۴,۵۸۹

۱۵,۲۸۴

کرون نروژ

NOK

۱۶,۶۹۰

۱۶,۹۵۰

۱۵,۲۲۹

۱۶,۳۶۵

۱۵,۵۲۵

۱۶,۳۲۰

روپیه هند

INR

۲,۱۵۰

۲,۱۶۹

۱,۹۴۵

۲,۰۷۹

۱,۷۷۰

۲,۰۵۳

یکصد ین ژاپن

JPY

۱۰۲,۰۰۰

۱۳۰,۰۰۰

۱۱۱,۸۸۲

۱۱۹,۵۰۰

۱۱۲,۵۶۲

۱۲۰,۰۸۳

دلار آمریکا

USD

۱۴۵,۳۰۶

۱۴۶,۳۷۹

۱۴۲,۴۲۴

۱۴۴,۳۹۱

۱۳۸,۴۰۳

۱۳۷,۹۹۷

دلار کانادا

CAD

۱۱۳,۳۹۴

۱۱۴,۲۹۹

۱۱۱,۳۵۱

۱۱۴,۷۱۳

۱۰۸,۳۱۴

۱۰۹,۷۳۵

لیر ترکیه

TRY

۲۶,۹۳۱

۲۷,۶۱۷

۲۶,۸۴۰

۲۷,۳۵۲

۲۴,۷۹۹

۲۵,۰۹۳

روبل روسیه

RUB

۲,۲۸۰

۲,۳۷۷

۲,۱۵۱

۲,۳۳۱

۲,۰۰۴

۲,۲۶۸

یکصد دینار عراق

IQD

۱۱,۳۱۱

۱۲,۲۷۳

۱۱,۳۱۴

۱۲,۰۲۳

۱۱,۶۳۸

۱۱,۹۸۷

دلار استرالیا

AUD

۱۰۳,۵۸۳

۱۰۴,۱۸۲

۱۰۲,۰۰۱

۱۰۵,۰۷۹

۹۸,۱۲۳

۱۰۰,۵۲۲

یک هزار وون کره جنوبی

KRW

--

--

--

--

--

--

منات آذربایجان

AZN

۸۱,۵۰۸

۸۴,۷۷۶

۸۰,۴۷۴

۸۲,۹۳۸

۷۸,۰۵۶