به گزارش اسپوتنیک، این تمرین‌ها از ۲۱ فوریه تا ۱۱ مارس ۲۰۱۹ در مصر برگزار می‌شود.

در همین حال، عبدالله بن حسین السبیعی، فرمانده نیروهای سعودی شرکت کننده در این تمرین با بیان اینکه مرحله مقدمه‌چینی‌ها برای این تمرین تکمیل شده است، گفت که تمامی نیروهای زمینی، هوایی، دریایی و پدافند هوایی برای شرکت در این تمرین آماده هستند.

وی تصریح کرد که این تمرین در راستای افزایش آمادگی نیروهای مسلح بوده و همچنین پیوندهای همکاری میان کشورهای برادر را تحکیم می‌بخشد.