فرهاد حمزه‌لویی با اشاره به مرگ دو خواهر اهوازی گفت: علت مرگ این دو کودک در دست بررسی است و علت فوت این دو کودک توسط پزشکی قانونی اعلام خواهد شد.

وی ادامه داد: تیم‌های کارشناسی معاونت‌های درمان، بهداشت و غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با تیم پزشکی قانونی در این خصوص همکاری می‌کنند؛ بنابراین انتظار است که رسانه‌ها از پخش شایعات و تشویش اذهان عمومی جلوگیری کرده و قبل از انتشار چنین اخباری، از صحت و سقم آن، آگاه شوند.