ماست فروش در خیابان لاله‌زار، حوالی سال 1310

 

عکس: گذری بر اسرار تاریخ