به گزارش خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از ۵ منبع آگاه در حکومت عربستان سعودی و یا مرتبط با خاندان سلطنتی سعودی گزارش داد که به دنبال تشدید فشارهای بین المللی درباره جمال خاشقچی، ملک سلمان پادشاه این کشور شخصا مجبور به مداخله شده است.

این گزارش می‌گوید که بحران نه تنها در میان رهبران جهانی، بلکه در درون دیوان سلطنتی نیز نگرانیهایی برانگیخته است.

براساس این گزارش، پنج شنبه ۱۱ اکتبر ملک سلمان، شاهزاده خالد الفیصل فرماندار مکه که از مورد اعتمادترین افراد وی است را برای رایزنی با مقامات ترکیه به استانبول فرستاده است تا بحران را خنثی و مدیریت کند. 

رویترز در ادامه افزود؛ در طول سفر خالد الفیصل، ترکیه و عربستان سعودی با تشکیل یک گروه کاری مشترک برای بررسی ناپدید شدن خاشقچی موافقت کرده‌اند. ملک سلمان همچنین به دادستان‌های عمومی کشورش نیز دستور داده تا براساس یافته های خود یک روند تحقیقی را آغاز کنند. 

یک شاهزاده سعودی نزدیک به خاندان سعودی می‌گوید، انتخاب خالد که جزء مقامات عالی سعودی است به این دیلی بوده  است که او علاوه بر مورد اعتماد بودن ملک سلمان دارای روابط خوب و بسیار قوی با رجب طیب اردوغان رئیبس جمهور ترکیه است. 

به گفته منابع مختلف، از زمان دیدار اردوغان و خالد، ملک سلمان به دنبال آن است تا خودش اداره امور را به دست بگیرد. 

رویترز مینویسد که مقامات سعودی به صورت فوری برای تایید اینکه ملک سلمان خودش درحال نظارت بر حل بحران است، در دسترس نبودند. 

یکی از این ۵ منبع به رویترز گفته است که اگر محمد بن سلمان می‌خواست این بحران را از ملک سلمان دور نگه دارد باز هم نمی‌توانست چرا که همه شبکه‌هایی عربی و سعودی که ملک سلمان آنها را تماشا می‌کند در حال پوشش اخبار خاشقچی هستند. 

این منابع گفته‌اند که ملک سلمان از بن سلمان و مشاورانش شروع به توضیح درباره خاشقچی کرده است. بن سلمان به او توضیح داده و وقتی بحران جهانی شده از ملک سلمان خواسته است تا شخصا مداخله کند. 

این منابع می‌گویند زمانیکه بحران از کنترل خارج شد و سر وصدا به آمریکا رسید، بن سلمان به پدرش گفته است که آنها با یک مشکل مواجه شده‌اند. 

یک منبع دیگر از این ۵ منبع که دارای ارتباطات سلطنتی است گفته است حتی اگر ملک سلمان به پسرش بسیار علاقمند باشد، پادشاه نیازی دارد تا یک بررسی جامع درباره بقای خود و همچنین بقای خاندان سلطنتی بکند. 

این منابع همچنین گفته‌اند که محمد بن سلمان و مشاورانش فکر می‌کردند که بحران رفع و رجوع می‌شود اما محاسبات آنها اشتباه از آب درآمده است.