دیلی صباح گزارش داد، یک بمب‌گذار انتحاری در ساختمان سفارت ایران در آنکارا انجام شده است.

خیابانی که ساختمان سفارت ایران در ترکیه در آن واقع شده، بسته شده است و اقدامات امنیتی شدیدی در محل حاکم فرما است.

گفته می‌شود پلیس ترکیه سفیر ایران را از ساختمان سفارت خارج کرده و سفارت تخلیه شده است.