ویلبرت استرادا و خاویر گالگوس دو نامزد سمت ریاست شهرداری در پرو، رقابت خود را به شانس واگذار کردند.

آنها توافق کردند سکه‌ای به هوا پرتاب شود و کسی که بتواند شیر یا خط بودن آن را درست حدس بزند، به عنوان شهردار انتخاب شود.

ویلبرت استرادا پس از پیروزی در این رقابت گفت: من به شیر یا خط کردن علاقه دارم و اکنون خیلی خوشحالم و به همه اعضای حزبم می‌گویم ما برای کار به اینجا آمده‌ایم تا به پیشرفت مردم کمک کرده باشیم.