متن این نامه به شرح زیر است: 

حسب مصوبه شماره ۴۹۷۵۰ط ۹۷۵۵۵۵۸ مورخ ۲۱ تیر ۹۷ هیات وزیران و دستورالعمل ابلاغی به بانکی تسهیلات بانکی آن دسته از کشاورزان که سررسید وام آن ها تا تاریخ ۶ شهریور ۹۷ است، مشمول امهال مقرر هستند. 

با عنایت به این که سررسید وام‌های قاطبه کشاورزان موکول به بعد از تاریخ مذکور است و اغلب کشاورزان بدهکار طی سه سال گذشته بر اثر حوادث غیر مترقبه درآمدی نداشتند و قادر به پرداخت مطالبات بانکی خود نیستند و در صورت طرح دعوا علیه آنان به صورت زنجیره‌ای پرونده‌های عدیده‌ای در مرجع قضایی تشکیل می‌شود، که به صلاح نیست لذا نمایندگان ملت انتظار دارند ترتیبی اتخاذ کنید که امهال وام‌های کشاورزان زحمت کش به ماه‌های آینده سال جاری تسری داده شود.