گزارشهای رسیده حاکی است ترس فروشندگان ارز از کاهش بیشتر قیمت دلار و یورو در روزهای آتی،ارزهای خانگی را به بازار کشاند. در عین حال که برخی تلاشها در فضای مجازی برای ترغیب به نفروختن ارز می کرد و پیش بینی هایی در باره افزایش مجدد نرخ ارز در بازار مطرح می کرد،شاخک های حسی دارندگان ارز خانگی آنها را ترغیب میکرد تا هرچه زودتر به بازار ارز روی بیاورند و برای جلوگیری از زیان بیشتر،دلارها و یوروهای خود را بفروشند.

درهمین حال ، صرافان با نخریدن ارز، زنهای خانه دار را به سمت دلالان هدایت می کردند. دلالانی که گاه قیمتی حدود ۱۰۰۰تومان زیر قیمت بازار را پیشنهاد می دادند.برخی فروشندگان با خودداری از فروش، منتظر مشتری هایی که حاضر به خرید با نرخ بالاتر باشند، می ماندند اما با کاهش متناوب قیمتها ناچار به فروش می شدند.