فاطمه گودرزی تصویری از سریال «دردسر والدین» که سال ها پیش از تلویزیون پخش می شد، در اینستاگرام نوشت: «بیاد سریال دردسر والدین و همکار نازنینی که دیگر بین ما نیست جناب قومی گرامی. این عکس مربوط میشه پشت صحنه که روز تولد من بود.»

18-9-29-131029Untitled