لیست قیمت خودرو‌های ۶۰ میلیون تومانی در بازار به شرح زیر است: 

 

 

معرفی خودرو‌های ۶۰ میلیون تومانی در بازار