علی انصاریان عکسی یادگاری با رونالدینیو ستاره سابق فوتبال جهان انداخته و آن را در اینستاگرام خود منتشر کرده است. او در توضیح این عکس، از رونالدینیو تمجید کرده و به شوخی هم نوشته که رونالدینیو دنبالش رفته تا او را برای شام به خانه اش ببرد!

رونالدینیو و انصاریان