از همراهان امام کمتر از سی نفر باقی مانده بودند، امام برای نماز ایستاد. زهیر بن قین و سعید بن عبدالله مقابل امام ایستادند و محافظت از امام را عهده‌دار شدند.

چند هزار تیر انداز در مقابل امام به نام اسلام و بنام پیامبر(ص) نوه پیامبر را هنگام نماز تیرباران کردند. زهیر رکعت اول را در برابر تیرها مقاومت کرد، اما نماز تمام نشده به شهادت رسید. سعید همچنان مقاومت کرد تا نماز تمام شد.

امام سرش را به زانو گرفت. او از فرصت استفاده کرد، قبل از شهادت از امام سوال کرد از من راضی هستی؟ رضایت امام را شنید و به توفیق شهادت نائل شد.

وقتی امام در معرکه با تعدادکم سپاه، اولویت را به نماز می‌دهد و نمازش با شهادت دوتن از یارانش به پایان می‌رساند، برای رهرو راه امام شایسته است ظهر عاشورا به تبعیت از امام و مقتدای خویش نماز را به پا دارد. همانطور که در زیارت حضرت اینگونه بیان می کنیم "اشهد انک قد اقمت الصلوه".

در تصاویر زیر نماز ظهر عاشورا در حرم امام حسین(ع) و شهرهای مختلف ایران را می‌بینید.

نماز ظهر عاشورا در حرم امام حسین(ع)

نماز ظهر عاشورا در حرم امام حسین(ع)

نماز ظهر عاشورا در حرم امام حسین(ع)

نماز ظهر عاشورا در حرم امام حسین(ع)

نماز ظهر عاشورا در حرم امام حسین(ع)

نماز ظهر عاشورا در حرم امام حسین(ع)

نماز روز عاشورا در قزوین

نماز روز عاشورا در قزوین

نماز روز عاشورا در قزوین

نماز روز عاشورا در قزوین

نماز روز عاشورا در قزوین

نماز روز عاشورا در اردبیل

نماز روز عاشورا در اردبیل

نماز روز عاشورا در اردبیل

نماز روز عاشورا در اردبیل

نماز روز عاشورا در اردبیل

نماز روز عاشورا در اردبیل

نماز ظهر عاشورا در بندرعباس

نماز ظهر عاشورا در بندرعباس

نماز ظهر عاشورا در بندرعباس

نماز ظهر عاشورا در حسینیه سرخه سمنان

نماز ظهر عاشورا در حسینیه سرخه سمنان

نماز ظهر عاشورا در حسینیه سرخه سمنان