معصومه ابتکار گفت: واقعیت آن است که در حوزه زنان تا به امروز مشکلی نداشتیم و بودجه مورد نیاز این معاونت مبتنی بر وظایف و مأموریت‌های آن تخصیص و تأمین شده است که امیدواریم در آینده هم این نگاه حمایتی ادامه داشته باشد.

وی با تأکید بر رشد کیفی و کمی حضور زنان در مناصب مختلف مدیریتی، اظهار داشت: یکی از برنامه‌هایی که در جریان هفته دولت مورد بررسی قرار گرفت، سهم زنان در بخش‌های مدیریتی بود که بر اساس دستور صریح رئیس‌جمهوری، این سهم باید در ساختارهای اجرایی به ۳۰ درصد افزایش یابد که این برنامه با حمایت‌های سازمان برنامه و بودجه از پروژه‌های مربوط به زنان در حال پیگیری است.

ابتکار گفت: با نگاهی به مشارکت‌های زنان در حوزه‌های مدیریتی در استان‌ها روشن می‌شود که نگاه کلی دولت به بحث زنان نگاهی رو به جلو و توأم با واقعیت بوده و دولت به اندازه توان و ظرفیت خود در این زمینه به مطالبات بانوان پاسخ داده است.

پیش از این، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در نخستین نشست خبری خود پس از تصدی این معاونت گفته بود که برای اجرای برنامه‌های مربوط به زنان نیاز به توجه ویژه به بودجه این بخش است.