به گزارش ریانووستی، «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه با «عباس عراقچی» معاون وزارت امور خارجه ایران دیدار کرد.

این دو دیپلمات مسائل مختلف مرتبط با توافق هسته ای ایران را مورد بررسی قرار دادند.

در پایان این دیدار مقرر شد تا طرفین دیدارها و گفتگوهای خود را در زمینه برجام ادامه دهند.