احمد ایراندوست، بازیگر سریال «شب‌های برره» تصویری از خود و ابراهیم حامدی خواننده مطرح را در اینستاگرام منتشر کرد و در توضیح آن نوشت: «هم خودت خوبی هم کارهای قشنگت، اقای صدا انشالله صد سال دیگه خاطره‌سازی کنی واسمون خاطراتمون هیچ وقت فراموش نمیشه ...دوست دارم ابی ابدی ابی.»

تصویر قدیمی احمد ایراندوست و ابراهیم حامدی