پاییز سال گذشته مرد هفتاد ساله‌ای در استخر زیتون مشغول شنا بود که هنگام شنا سرش به لبه استخر خورد و جان باخت.پس از فوت این مرد، خانواده وی با حضور در دادسرای امور جنایی تهران با طرح شکایتی مسئولان استخر را در این حادثه مقصر دانستند.

پس از طرح این شکایت تیم پنج نفره کارشناسان رسمی دادگستری در بررسی حادثه، مسئولان استخر را به میزان ۵۰ درصد و خود پیرمرد را نیز ۵۰ درصد مقصر معرفی کردند.

در نهایت پرونده پس از صدور کیفرخواست برای صدور رأی به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.